united-kingdom
logo_100
MAIL ADRESİ :

info@atillaersoy.com.tr

Yenişehir Mah. 33 Sok. 12/A

İskenderun/HATAY

BURUN REVİZYONU – Atilla Ersoy Estetik | İskenderun

BURUN REVİZYONU

Revizyon burun ameliyatı daha önce ameliyat olmuş ama istenilen burun şekli elde edilememiş hastalara uygulanır. Yani ikincil estetik burun ameliyatı olarak isimlendirilebilir. Revizyon burun ameliyatları ilk ameliyata oranla cerrahisi daha zordur. Burundaki yumuşak doku kolaylıkla zedelenebilir ve aynı zamanda, burna yapılan sert cerrahi müdahaleler ve ya doku inceltilmesi sonucu, ciltten burun iskeleti belirgin hale gelebilir. Cilt, kıkırdakların aşırı çıkarılmasının sonucu, mukozaya yapışabilir ve burun deliklerinin esnekliğindeki bir kayıp olabilir.

Kalın ciltli hastalarda, kesin olan kusurlar, inceltilemeyen cilt kaplaması tarafından maskelenebilir ve bu örneklerde en fazla beklenebilecek şey, orta dereceli bir düzeltmedir. Limitli diseksiyon ve dorsal ve tip greftlerinin yerleşimi , burnu küçültmek yerine büyültmelidir. Ayrıca, ölü boşluklar elimine edilmelidir.

Nazal tipteki ince cilt ve radiksin lateral açısı, burada göz kapaklarına doğru dokular incelmeye başlar, üstesinden gelinebilir niteliktedir. Fakat zorluklar, vakadan vakaya değişiklik gösterir. Rekonstruksiyon yapılırken, sorunlar, dış dokularda, mukozada ve osteokartilajinöz iskelet seviyesinde olabilir.

BURUN REVİZYONU OLANLAR

Buradaki anahtar olgu, çoklu Burun ameliyatı operasyonlarına giren hastanın psikolojik profilidir. Birincil estetik burun ameliyatı hastaları, olumsuz bir sonuçtan çok fazla etkilenmezken, ikinci revizyon burun ameliyatı hastaları ameliyatın risklerini çok iyi bilir ve düzeltmeler için daha fazla talepte bulunmaya başlarlar. İlk prosedürün olumsuz sonuçlarını tekrar tekrar hatırlatabilir ve bazıları da, eski hallerine geri dönmek isteyebilirler.

Burun revizyonu ameliyatında eğer hastanın beklentileri çok yüksek ise, dikkatli olunmalıdır. Özellikle de, kusur çok belirgin ve sonuç öngörülemiyorsa. Aşırı yaralanma görülen vakalarda, minör cerrahi yapılması önerilir. Burun sırtına limitli diseksiyon ile greft yerleştirimi yapılmalı ve kapalı yaklaşım kullanılarak yapılmalıdır.

Birincil estetik burun ameliyatında oldukça belirgin düzeltmeler gerçekleştirilmiş olsa da, bazı hastalarda hala minör kusurlar mevcut olabilir; ilk cerrahtan memnun kaldıklarını fakat hala ileri düzeyde bir yapılandırma istediklerini belirtebilirler. Estetik Cerrah; çok küçük kusurları olmasına rağmen hala şikayet eden ve mükemmellik bekleyen hastalara karşı dikkatli olmalıdır ve ayrıca belirgin kusurları olan ve ilk cerrahlarını kötüleyen hastalara karşı da dikkatli olunmalıdır. Bazen bu hastalar, birçok uzmana danışırlar ve hala beklentileri çok yüksektir.

BURUN REVİZYONU AMELİYAT ÖNCESİ

Muayene Detaylı bir hikaye çıkartmak ve fotoğrafları yakından analiz etmek ve önceki operasyonların raporlarını ve çalışma kağıtlarını okumak çok önemlidir. Pozisyonu, rezeksiyon miktarını ve greftleri detaylı olarak anlatan çalışma kağıtları çok kullanışlıdır. Bu bilgi kombinasyonu, estetik cerrahın, orijinal deformasyonlara değer biçmesine ve onların nasıl tedavi edildiğini anlamasına, septumun ya da herhangi başka bir bölgeye müdahale edilip edilmediğini ve herhangi bir komplikasyon oluşup, oluşmadığını kavramasına yardımcı olur.  Birincil vakalar da da, burun muayenesi de aynı şekilde gerçekleştirilmelidir. Yumuşak dokular, durumlarını ve herhangi bir yaralanma olup, olmadığını anlamak amacıyla incelenmeli ve elle muayene edilmelidir.

Burun revizyonu muayenesi, burun kökünden burun ucuna doğru olmalıdır, burun kökünün pozisyonu ve dışa çıkıklığı, burun sırtı değerlendirilmeli, inceleme ve elle muayene ile kemiksi ve orta çatı kemerinde herhangi bir asimetri olup, olmadığı belirlenmelidir. Burun ucu ve burun çatısı destekleri değerlendirilmelidir.

Burun içi muayene, dış ve iç valvin problemlerini, septal eğrilikleri, perforasyonları ve yapışıklıkları  ortaya çıkartabilir. Septuma müdahale edilip edilmediğini değerlendirmek için ; estetik cerrah, hassas bir şekilde, septumun bir tarafını düz başlıklı bir alet kullanarak muayene edebilir ve aynı zamanda bir ışık desteği ile diğer tarafını gözlemleyebilir. Eğer septum kıkırdağı çıkarılmışsa bu bölgede bir yumuşaklık belirgin olacaktır.

Onam Burun revizyonu ameliyatı ya da ikincil burun ameliyatı hastalarından onam almanın amacı, oluşabilecek komplikasyonlar üzerine imzalı bir tasdik almaktan daha çok, onların güvenini kazanmak üzerinedir. Basit bir şekilde “ Tam olarak garanti veremeyiz” demek, hasta için tatmin edici olmayabilir. Bunun yerine cerrahinin ve prosedürün tehlikelerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmalıdır. Bu onamın amacı, hastanın, estetik ve fonksiyonel bir burun için beklediği ideal sonuçtan biraz daha azını bulduğu zaman, prosedürdeki aktif rolünü ve katılımını kabul etmesini sağlamaktır. Hasta ve cerrah bir takım yolculuğuna çıkmış gibi olmalıdır ve bu yolda herhangi bir sorun meydana geldiğinde, bu sorunlar takım ruhu ile giderilmeye çalışılmalıdır.

Uzun süreli ödemler; bazı talihsiz ve görünmez kazalar, enfeksiyon ve kanama riski gibi sorunlar beklenir. Son olarak, mutsuz bir hasta ve kendini savunan bir cerrah arasındaki potansiyel bir düşmanlıktan kaçınılmalıdır.

Revizyon burun estetiği ameliyatı hekimin bakış açısına göre hasta daha talepkardır. Önceki müdahelelerin başarısızlığından ve önceki cerrahın beceriksizliğinden bahsedilmesi hasta için çok baştan çıkartıcı olabilir. Böyle bir yaklaşım, hastalıklı bir yaklaşımdır. Kendine güvenen bir estetik cerrah gelen hastayı yaşadığı talihsizliklerle yormak yerine sorunu gidermeye odaklanır ve potansiyel kusurları tanımlamak ve bu kusurları gidermek için  revizyon burun ameliyatı planlar. Prosedürden önceki konsültasyonda, mükemmel bir sonuç için öne sürülen seçeneklerin, cerrahın hedefleri ile örtüşmesi gerekmektedir. Eğer vaadler çok yüksek olursa, hastanın beklentileri de bir o derece yüksek olacaktır. Her şey yolunda giderse, mükemmel sonuçlar elde edilirse, bunda herhangi bir sorun olmayacaktır, fakat en ufak bir kusurda ya da sorunda, hastanın bunu kabullenmesi zor olacaktır.

BURUN REVİZYON AMELİYATI SONRASI

Hafif asimetri, kaba burun ucu ve tanımlardaki bozukluklar gibi bir çok erken problem, ameliyatı takip eden birkaç ay içerisinde çözülebilir. İyileşme sürecinde, cerrahın hastaya destek olması gerekmektedir. 1 sene sonra genellikle bir burun revizyonu yapılır, fakat hızlı bir operasyonla düzeltilebilecek, ciddi bir hasar mevcutsa, geleneksel olarak bu operasyon bir hafta içinde yapılır. Örnekler; yerinden oynamış bir graftın çıkartılmasını ve ya septumun yer değiştirmesinden kaynaklanan, fazla kısalmış burunların düzeltimi işlemini içerir.

Görünür dorsal belirginlik gibi minör bir kusur; birkaç ay içerisinde, lokal anestezi eşliğinde, hafif bir törpüleme ile yapılabilir. İkincil burun ucu problemlerinin düzeltimi ve kalın ve hasar görmüş yumuşak dokuların düzeltimi, birincil prosedürün üzerinden en az bir sene geçtikten sonra yapılmalıdır.

BURUN REVİZYON AMELİYATI TEKNİKLERİ

Cerrahi yaklaşım, hekimin tercihlerine göre değişiklik gösterir. Tek başına hiçbir yaklaşım ya da teknik, birincil ya da ikinci burun revizyonu ameliyatını uygulamak için yeterli değildir, çünkü bu endikasyonlara bağlılık gösterir. Seçilen teknik aynı zamanda, var olan zorluklara bağlıdır. Bu zorluklar, görünmeyenleri de içerir.

Kapalı teknikle bir yaklaşım, minör kusurlar için kullanılabilir. Bu kusurlar, kemerli burun ya da küçük çökmeler olabilir, normal boyutta ve belirgin bir asimetri içermeyen burun ucuna sahip ve sadece burun sırtını sınırlayan kusurları olan hastalar kapalı revizyon için iyi adaylardır.

Kapalı burun revizyonu ameliyatı, kesisi ile istenilen düzeltmelerin gerçekleşmesi için uygun bir görüş sağlayabilir. Bu durum özellikle, burun ucu simetrik olduğunda ve majör bir sorun oluşturmadığında geçerli olur. Fakat hekim, herhangi bir sorunla karşılaştığında ya da cerrahi görüş alanı, uygun düzeltmenin yapılmasına izin vermediğinde, açık yaklaşıma geçilmede tereddüt edilmemelidir. Özetle kapalı yaklaşım küçük burun ucu müdahalelerinde ve sadece burun sırtı problemlerinin çözümünde endikedir.

Açık yaklaşım ise birden çok problem içeren zor burunlarda iyi bir tercihtir. Özellikle burun ucu asimetrisi, burun ucu uzunluğunun kısalığı ya da uzunluğu ve burun ucunun kaba olduğu durumlarda daha iyi bir müdahale olanağı sunar. Yine herhangi bir ikincil prosedür, travma sonrası burun ameliyatı, bir manevradan fazlasını içeren herhangi ilk yapılan rinoplasti ve zorlu tip olgularında tercih edilmelidir.

Bu yazımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir cevap yazın

Örnek Uygulamalarımız